logo Leiderschap Academie
   


 
 

Column

Sociaal Maatschappelijk

Tot de kernkwaliteiten van een leider behoort verbindend vermogen. Hij / zij is in staat verbindingen te creëren - ook als het uitersten betreft. Dit in tegenstelling tot de gemakkelijke weg van het polariseren of uit de weg gaan. Dit geldt ook de voor de verbinding met de wereld, de maatschappij om hem / haar heen.

Leiderschap Academie zag zich de afgelopen periode geconfronteerd met aanzienlijke maatschappelijke veranderingen. Er is een andere maatschappij aan het ontstaan. De kredietcrisis en de gevolgen ervan zijn slechts een signaal van die veranderende maatschappij.

We hebben consequenties verbonden aan deze zich ontvouwende veranderingen. We leggen onze focus op Sociaal Maatschappelijk Leiderschap. We zijn mede-initiator van U-Can-Do, een sociaal maatschappelijke onderneming die verschillende mensen samen brengt en naar elkaar laat luisteren en van elkaar laat leren.

We hebben een hechtere sociale infrastructuur nodig. Bruggen bouwen is niet meer genoeg. De netwerkmaatschappij heeft mensen nodig die banden smeden.

Leiderschap is een keuze voor excelleren

Stel dat:
 • de omstandigheden geen excuus meer zijn.
 • u zich niet meer hoeft te verzetten tegen mensen of omstandigheden.
 • u nooit meer "Ja maar ....." hoort of zelf zegt.
 • iedereen zichzelf verantwoordelijk voelt.

Dan excelleert uw team of afdeling.


Leiderschap uit vrije wil>

Leiderschap is

 • authentiek zijn
 • open staan voor zelfreflectie
 • visie ontwikkelen
 • moed tonen
 • mensen, uitersten en tegenstellingen verbinden
 • actie ondernemen en experimenteren
 • liefde ...
Ontdek de 7 basiseigenschappen van leiderschap. Lees het boek "YEZ, inspiratie, spiegels en leiderschap", klik hier om verder te lezen.

De Leadership Quest koppelt de strategische agenda aan de dagelijkse bedrijfsvoering

Uit het grote leiderschap onderzoek dat begin 2007 is gehouden komt als een van de belangrijkste vraagstukken naar voren het vertalen van strategie naar de werkvloer.

Hét antwoord hierop is de Leadership Quest, een programma dat u wegen laat ontdekken als u wéét wat u wilt, maar nog niet exact weet hoe.

Leiderschap brengt oplossingen waar voorheen problemen werden gecreëerd

Bent u 100% tevreden? Klik dan hier.

Leiderschap Academie levert hoogwaardige diensten op het gebied van duurzame prestatieverbetering aan resultaatgerichte managers in Nederland.

De nadruk ligt op het verlenen van ondersteuning die gericht is op het vergroten van het zelfoplossend vermogen van de organisatie.

De vormen waarin deze ondersteuning wordt verleend zijn:
 • advies
 • management
 • ontwikkeling
 • innovaties
 • procesbegeleiding
 • training en coaching
 • Leiderschap Academie is het leiderschap expertise centrum en leiderschap resources centrum.

 • Voor resultaatgerichte managers en hun organisatie.

 • Wij ondersteunen je door samen maatwerk leiderschap-oplossingen te creëren.

 • Daarmee lossen we je businessvraagstukken en organisatieproblemen duurzaam op.


Een kleine greep uit de vele mogelijkheden waarmee Leiderschap Academie organisaties kan dienen.

Professionele leiderschap-oplossingen voor business-vraagstukken en business-uitdagingen. Deze leiden tot praktische implementaties van leiderschap en tot praktische oplossingen.

Artikelen over verbindend leiderschap, bezielend leiderschap, authentiek leiderschap en persoonlijk leiderschap.

Actie- en belevingsworkshops waardoor je de ervaring van grensverleggen en prestatieverbetering voelt.

Maatwerktrajecten gebaseerd op een brede ervaring en methodisch ondersteund door de successpiraal.

Kosteloze resources.

Inspirerende nieuwsbrieven, voor persoonlijke ontwikkeling "De Krijger", en organisatie-ontwikkeling gericht "Boardroom Briefing".

Gratis e-cursussen op het gebied van persoonlijk leiderschap.

De leiderschapvraagbaak, waar je iedere vraag kunt stellen en binnen een paar wekdagen een reactie krijgt.

Veel gestelde vragen over leiderschap.

Maar bovenal geven wij je de energie om de performance van je organisatie te vergroten.

     

Nieuws

U-Can-Do
brengt verschillendde mensen samen en laat ze naar elkaar luisteren en van elkaar leren.

Ontdek de 7 basiseigenschappen van leiderschap.
Lees het e-boek en laat u inspireren.

Leiderschapcitaat van de week

"Waarheen je ook gaat, ga met je hele hart."
 
Confucius (551 vc - 479 vc)

Leiderschapsvragen van de week

 • Doe van harte of doe niet, heb je wel eens voor die keuze gestaan?
 • Heb je verschil kunnen merken?
Cor Mouwen

Lees wat klanten vinden

Lees de ervaringen van klanten met Leiderschap Academie. Klik hier

Leiderschap Academie

Louisahoeve 29 A
Postbus 691
2130 AR Hoofddorp
T (023) 56 58344
E info@leiderschapacademie.nl

Disclaimer en privacy verklaring